Sollicitatievragen bij Bloomberg L.P.: Tell me when you had to sell ... | Glassdoor.nl