Vergelijk Agoda met albelli BETA

Ontdek hoe werken bij Agoda zich verhoudt tot werken bij albelli door verschillende factoren op de werkplek met elkaar te vergelijken. Wanneer u werkgevers met elkaar vergelijkt op het gebied van reviews, salarissen, vacatures, voor- en nadelen bent u andere kandidaten een stap voor. Alle salarissen en reviews zijn gepost door werknemers van Agoda en albelli. Leer meer over elk bedrijf en solliciteer op vacatures bij u in de buurt.
Agoda company icon

Agoda

albelli company icon

albelli

Werknemersbeoordelingen

  • Agoda scoorde op gebieden hoger met betrekking tot 9: Totaalbeoordeling, Carrière­mogelijkheden, Vergoeding en arbeids­voorwaarden, Balans werk/privé, Senior management, Cultuur en waarden, Directeur-goedkeuring, Percentage aanbevelen aan een kennis en Positieve zakelijke vooruitzichten.
Algehele beoordeling
(alleen voltijd en deeltijd)
Algehele beoordeling
(alleen voltijd en deeltijd)
4,2
(gebaseerd op 1235 reviews)
Agoda werknemers beoordeelden hun Totaalbeoordeling 0.6 hoger dan albelli werknemers.
Algehele beoordeling
(alleen voltijd en deeltijd)
3,6
(gebaseerd op 73 reviews)
Carrière­mogelijkheden
Carrière­mogelijkheden
3,9
Agoda werknemers beoordeelden hun Carrière­mogelijkheden 0.9 hoger dan albelli werknemers.
Carrière­mogelijkheden
3,0
Vergoeding en arbeids­voorwaarden
Vergoeding en arbeids­voorwaarden
4,1
Agoda werknemers beoordeelden hun Vergoeding en arbeids­voorwaarden 0.9 hoger dan albelli werknemers.
Vergoeding en arbeids­voorwaarden
3,2
Balans werk/privé
Balans werk/privé
4,0
Balans werk/privé
3,8
Senior management
Senior management
3,8
Agoda werknemers beoordeelden hun Senior management 0.6 hoger dan albelli werknemers.
Senior management
3,2
Cultuur en waarden
Cultuur en waarden
4,2
Agoda werknemers beoordeelden hun Cultuur en waarden 0.7 hoger dan albelli werknemers.
Cultuur en waarden
3,5
Directeur-goedkeuring
Directeur-goedkeuring
Agoda CEO John Brown
97%
97%John Brown
Werknemers van Agoda beoordeelden hun Directeur-goedkeuring 26% hoger dan werknemers van albelli die van hen beoordeelden.
Directeur-goedkeuring
albelli CEO Tristan Money
71%
71%Tristan Money
Percentage aanbevelen aan een kennis
Percentage aanbevelen aan een kennis
87%
Werknemers van Agoda beoordeelden hun Percentage aanbevelen aan een kennis 17% hoger dan werknemers van albelli die van hen beoordeelden.
Percentage aanbevelen aan een kennis
70%
Positieve zakelijke vooruitzichten
Positieve zakelijke vooruitzichten
68%
Werknemers van Agoda beoordeelden hun Positieve zakelijke vooruitzichten 24% hoger dan werknemers van albelli die van hen beoordeelden.
Positieve zakelijke vooruitzichten
44%

Salarissen

albelli heeft in totaal 113 meer ingediende salarissen dan Agoda.
Salarissen voor vergelijkbare functies
Salarissen voor vergelijkbare functies
Data Analyst1 Salarissen
€ 3.607/mnd
Salarissen voor vergelijkbare functies
Software Engineer12 Salarissen
€ 70.005/jaar
Graphic Designer5 Salarissen
€ 36.613/jaar
Manager3 Salarissen
€ 81.725/jaar

Wat werknemers zeggen

  • "Agoda" was de meest genoemde Pluspunten bij Agoda.
  • "Albelli" was de meest genoemde Pluspunten bij albelli.
  • "Agoda" was de meest genoemde Minpunten bij Agoda.
  • "Albelli" was de meest genoemde Minpunten bij albelli.
Pluspunten
Pluspunten
"Agoda"(in 115 reviews)
"Working environment"(in 95 reviews)
Pluspunten
"Albelli"(in 20 reviews)
Minpunten
Minpunten
"Agoda"(in 76 reviews)
"Bangkok"(in 37 reviews)
Minpunten
"Albelli"(in 9 reviews)
"Ambitious"(in 4 reviews)
Uitgelichte beoordeling

Huidige werknemer - Anonieme werknemer

Ik werk voltijd bij albelli voor meer dan een jaar

Pluspunten

- Great culture - Growing - Trustworthy and supportive Leadership during COVID crisis - Flat org. structure - Caring for the wellbeing of the employees - Office location

Minpunten

nothing to call out here

Vacatures (Job Postings)

Agoda heeft 550 meer open vacatures dan albelli.
Recente vacatures
Recente vacatures
Agoda bedrijfslogo588 Vacatures
Alle vacatures
Recente vacatures
albelli bedrijfslogo38 Vacatures