TALENT WERVEN IN DE HEDENDAAGSE MARKT

Een complete handleiding voor activiteiten op het gebied van werknemersbetrokkenheid

Citaten

1What is Employee Engagement (Wat is werknemersbetrokkenheid), Forbes, juni 2012
2Bersin door Deloitte Talent Acquisition Factbook, 2015;
3Aberdeen;
4Gebaseerd op een ongewogen portfolio van aandelen van publieke ondernemingen op de inaugurele Glassdoor-lijst van 2009, gekocht in 2009 en in bezit gehouden tot en met 2014. Voor de complete methodologie: Glassdoor Economic Research, Does Company Culture Pay Off? (Economisch onderzoek van Glassdoor, Is bedrijfscultuur de moeite waard?), 2015
5Becoming Irresistible (Onweerstaanbaar worden), Deloitte, februari 2015
6What’s the Hard Return on Employee Wellness Programs (Wat is het rendement van welzijnsprogramma's voor werknemers), Harvard Business Review, december 2010
7Gallup Business Journal, Employee Recognition: Low Cost, High Impact (Werknemerserkenning: lage kosten, grote impact), juni 2016
8Enquête op de Amerikaanse site van Glassdoor, januari 2016;
9Enquête op de Amerikaanse site van Glassdoor, januari 2015