Glassdoor

10 sollicitatievragen waarbij je interne alarmbellen moeten afgaan

blogfoto

Eindeloos vacaturesites afstruinen, cv’s en sollicitatiebrieven schrijven, lang wachten op antwoord, op gesprek mogen komen is op zich al een baan. En als je dan uiteindelijk denkt je droombaan gevonden te hebben blijkt het na je eerste werkweek toch niet helemaal ideaal te zijn. De vragen die de recruiter tijdens een sollicitatiegesprek stelt, kunnen al de eerste alarmbellen zijn waarom een bedrijf niet bij je past… Hier zijn 10 vragen die ongepast zijn tijdens een sollicitatiegesprek.

1. Heb je kinderen of een kinderwens?

Werkgevers die deze vraag stellen, willen waarschijnlijk polsen hoe flexibel je bent met werktijden. Wanneer je kinderen hebt of van plan bent een gezin te stichten, is het belangrijk om te informeren of werkgevers rekening houden met de combinatie ouderschap en carrière. Als de vraag of je kinderen of een kinderwens hebt wordt gesteld, zal de werkgever waarschijnlijk niet erg flexibel zijn voor wat betreft je ouderlijke behoeften. Daarbij is het ook wettelijk niet toegestaan om deze vraag te stellen. De Wet gelijke behandeling schrijft voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Naast de wettelijke regelingen is er ook nog de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Over sollicitatiegesprekken staat in de code dat een toekomstige werkgever alleen vragen mag stellen over aspecten die voor de functie en/of voor het uitvoeren van de functie relevant zijn.

2. Beschouw je je werk als topprioriteit?

Sommige werkgevers vinden echt dat werk altijd op de eerste plek komt. Zij hebben een goede werk-privé balans niet hoog in het vaandel staan. Volgens een recente studie werkt maar liefst 70 procent van de werknemers meer dan 40 uur per week en lijdt aan de effecten van een burnout. Werkgevers die werk altijd boven privé stellen, zijn waarschijnlijk niet de werkgevers waar je kunt rekenen op flexibele werktijden.

3. Ben je beschikbaar tijdens je vakantie/feestdagen?

Zorgeloos genieten van je vakantie of de feestdagen zal niet makkelijk zijn wanneer deze vraag wordt gesteld. Vragen naar je beschikbaarheid tijdens je verlof, geeft al aan dat het de werkgever ontbreekt aan flexibiliteit.

4. Hoe competitief ben je met collega’s?

Een competitief karakter kan in sommige rollen een voordeel zijn (denk professionele sporters), maar het kan het ook tegen je werken en je succes schaden wanneer competitief gedrag ten koste gaat van een gemoedelijke sfeer op de werkvloer. Wanneer een werkgever wil weten hoe competitief je bent, is niet per se een zorgwekkende vraag, maar pas op voor interviewers die hier te veel op doorvragen. Dit soort bedrijven heeft vaak een werkplekcultuur met weinig of geen ondersteunende samenwerkingsaspecten en collegialiteit.

5. Beantwoord je e-mails buiten kantooruren?
Ieder normaal mens heeft ook recht op een leven buiten de reguliere werktijden. De verwachting van werkgevers dat medewerkers constant buiten kantooruren beschikbaar zijn is onredelijk. Natuurlijk, voor urgente zaken of tijdens drukke periodes is het begrijpelijk en aanvaardbaar, maar werken buiten werktijd moet een uitzondering blijven en geen regel. Werkgevers kunnen niet verwachten dat ze altijd binnen een uur een e-mail terug hebben.

6. Hoe oud ben je?

Deze vraag is niet alleen ongepast, het is ook nog eens illegaal. Werkgevers moeten zich richten op ervaring, doelen en een persoonlijke klik. Bij het afwegen van kandidaten voor een positie mag leeftijd geen beslissende rol spelen.

7. Ben je bereid te betalen voor extra educatie/vervolgstudies?

Extra bijscholing en trainingen zijn vaak nodig om binnen een bedrijf te groeien en het is belangrijk dat leiders deze kansen voor hun werknemers aanbieden. Organisaties die verwachten dat jij zelf de studie bekostigt zijn onredelijk, op deze manier verkrijgt een werkgever wel de lusten maar niet de lasten. Wel is het gebruikelijk dat een werknemer, wanneer hij kort na afronding van de studie het bedrijf op eigen verzoek verlaat, een percentage van de studiekosten terugbetaalt aan de werkgever, immers anders heeft hij de lusten en de werkgever uitsluitend de lasten.

8. Wat was uw vorige salaris?

Het vragen van hoeveel je bij je vorige werkgever verdiende is in Nederland niet verboden. Toch is het wel goed om te weten dat je als sollicitant niét verplicht bent om antwoord te geven. Evenmin hoef je, wanneer er gevraagd wordt naar je vorige salarisstrookje aan dit verzoek te voldoen. Je mag op basis van het feit dat je aan dit verzoek niet wilt voldoen, officieel niet worden afgewezen.

9. Heb je een relatie?

Met deze vraag zou absoluut het sein op rood moeten staan en wel om een aantal redenen. Ten eerste kan de interviewer op deze manier proberen om een professioneel sollicitatiegesprek om te zetten in een persoonlijk gesprek. Dit is zeker grensoverschrijdend. Ten tweede mag je relatiestatus geen invloed hebben of je wel of niet geschikt bent voor de functie. Hierop hoef je dus ook geen antwoord te geven.

10. Ben je comfortabel met dagelijkse en wekelijkse status updates geven aan je managers?

Interviewers die willen weten hoe vaak je verslag doet van de voortgang op je werk, kan een indicatie zijn dat je te maken hebt met een micromanager. Micromanagers zijn hyperfocused op details. Werken voor een micromanager geeft je vaak geen vrijheid om taken op je eigen manier te doen en is vaak minder leerzaam.

 

blog NL 2 (2)