Glassdoor

9 Manieren om Gendergelijkheid bij een Bedrijf te Bevorderen

Geplaatst door Glassdoor-team

Experts op het gebied van loopbaanadvies

Laatst bijgewerkt 10 augustus 2018
|3 min. aan leesduur

De loonkloof tussen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers is belangrijk; niet alleen vanuit een ethisch standpunt, maar ook gezien door de lens van onze branche: werving en selectie. Maar liefst 3 op de 5 medewerkers geeft aan dat ze niet zouden solliciteren bij een organisatie waar loonongelijkheid bestaat.

Gelijke behandeling tussen man en vrouw gaat niet alleen over loon: een grote genderdiversiteit binnen het bedrijf is bevorderlijk voor de omzet. Uit een McKinsey-studie bleek dat organisaties met een grote genderdiversiteit 15% meer kans hebben om een bovengemiddelde omzet te draaien. Het bevorderen van zowel loongelijkheid als genderdiversiteit binnen een bedrijf vereist een aanpak die bijna elk aspect van HR omvat: werving, aannamebeleid, beloning, arbeidsvoorwaarden, cultuur en prestatiebeheer.

Met deze 10 tips kun je de loonkloof tussen mannen en vrouwen verminderen en gelijke behandeling binnen het bedrijf verhogen:

1.) Herzie uw functieomschrijvingen

Het gebruik van bepaalde woorden en zinnen kunnen vrouwen stimuleren, of juist afschrikken. Door een app te gebruiken zoals bijvoorbeeld Textio kunt u uw functieomschrijving herzien en zinnen vervangen die vrouwen mogelijk kunnen afschrikken.

2.) Beoordeel cv's dubbelblind

Vooroordelen gebaseerd op geslacht zijn tweeledig bij de selectie van cv's. Om gendervoorkeur voor bepaalde rollen te verminderen en de culturele diversiteit te verbeteren, is het aan te raden om bij het beoordelen van de cv’s de (voor)namen van de kandidaten te verwijderen.

3.) Structureer uw sollicitatiegesprekken

Stel om ervoor te zorgen dat mannelijke en vrouwelijke kandidaten gelijk worden geëvalueerd, een consistente reeks vragen aan elke kandidaat.

4.) Herzie het beleid voor bepaalde arbeidsvoorwaarden

Bekijk het beleid voor ouderschapsverlof, zorgverzekeringsvoordelen en voor degenen met zorgverantwoordelijkheden de mogelijkheden hoe u omgaat met mensen die in een mantelzorgsituatie verkeren en evalueer de mogelijkheid tot flexibele werktijden en thuiswerken.

5.) Bevorder een vrouwvriendelijke cultuur

Biedt opleidingsmogelijkheden aan voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, stimuleer vrouwen in de top om mentorprogramma’s te volgen. Motiveer vrouwen om zich kandidaat te stellen voor de OR of organiseer bedrijfsevenementen waarbij vrijwilligerswerk vrouwen ten goede komt.

6.) Doe een loonkloofanalyse

Verzamel salarisgegevens en laat een analist de salaris- en bonusgegevens bekijken op basis van geslacht, afdeling, dienstverband, leeftijd, opleiding en locatie.

7.) Geef passende aanbiedingen

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen en oudere werknemers minder snel zullen onderhandelen over het aangeboden salaris.  Door minder ruimte te geven voor onderhandelen creëer je meer gelijkheid in het aangeboden salaris. Het is aan te raden om het loongebouw en de loonschalen jaarlijks te evalueren zodat het salarisgebouw transparanter wordt.

8.) Egaliseer prestatiebeloningen

Beoordelingsgesprekken, promoties en bonusverdelingen kunnen beïnvloed worden door onbewuste vooroordelen met betrekking tot gedragseigenschappen, vriendjespolitiek, en masculiene definities van succes. Geef trainingen aan managers en voer controles uit om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen eerlijk worden geëvalueerd.

9.) Geef medewerkers een stem

Geef medewerkers het gevoel dat ze vertrouwelijke hun bezorgdheid over geslachtsdiscriminatie kunnen bespreken. Belangrijker nog: neem passende maatregelen om problemen aan te pakken. Bemoedig werknemers om hun stem te laten horen door beoordelingen en salarissen op Glassdoor.nl te plaatsen. Toekomstige kandidaten krijgen daardoor een nauwkeuriger beeld van wat ze kunnen verwachten van de organisatie als werkgever.

Labels:
Startpagina blogGlassdoor9 Manieren om Gendergelijkheid bij een Bedrijf te Bevorderen