AVG toezegging | Glassdoor.nl

Bescherming van u en uw privacyGlassdoor en de AVG

Bescherming van u en uw privacyGlassdoor en de AVG

Glassdoors toezegging

In mei 2018 zal de Europese Unie (EU) beginnen met het afdwingen van een nieuwe verordening voor gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is ontworpen om de wetgeving inzake gegevensprivacy in heel Europa te harmoniseren, om de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevensbescherming benaderen, opnieuw vorm te geven.

Glassdoor zet zich volledig in voor het bereiken van de vereisten van de AVG Deze site geeft een overzicht van de stappen die we nemen en helpt u bij het beantwoorden van vragen die u heeft over de AVG en Glassdoor.

Veelgestelde vragen voor gebruikers

Wat is de AVG?

Op 25 mei 2018 zal de Europese Unie (EU) beginnen met het afdwingen van een nieuwe verordening voor gegevensbescherming, de ​Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ontworpen om de wetgeving inzake gegevensprivacy in heel Europa te harmoniseren, om de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevensbescherming benaderen, opnieuw vorm te geven.

Op wie heeft de AVG-impact?

De AVG is van toepassing op organisaties die diensten aanbieden aan of toezicht houden op het gedrag van natuurlijke personen of 'betrokkenen' in de EU. Het is van toepassing op alle bedrijven die de persoonsgegevens van betrokkenen in de EU verwerken en bewaren, ongeacht de locatie van het bedrijf. De AVG is ook van toepassing op bedrijven die in de EU zijn gevestigd.

Welke stappen geeft Glassdoor ondernomen om te voldoen aan de AVG?

Vóór de implementatiedatum van mei 2018 voerde Glassdoor de volgende handelingen uit:

 • Een overzicht van al onze systemen in kaart gebracht om het gebruik van persoonlijke gegevens te documenteren.
 • Een bijgewerkt Privacy- en cookiebeleid ingevoerd dat onze meldingsverplichtingen onder de AVG weerspiegelt.
 • Onze leveranciersovereenkomsten zijn herzien en nieuwe processen zijn geïmplementeerd om tegemoet te komen aan de vereisten van de AVG-subprocessor.
 • Er zijn technische wijzigingen aan ons platform aangebracht die ons in staat stellen om de vereisten van de AVG te ondersteunen en de rechten van betrokkenen te verbeteren.

Wat valt onder persoonlijke gegevens bij de AVG?

Alle informatie met betrekking tot een betrokkene die kan worden gebruikt om de persoon direct of indirect te identificeren, volgens de AVG. Het kan van alles zijn, een naam, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, berichten op sociale netwerksites, of medische informatie.

Wat voor persoonlijke gegevens verzamelt Glassdoor van zijn gebruikers?

Als u registratieformulieren invult, uw cv upload, een sollicitatie op Glassdoor invult of ons proactief persoonlijke informatie verstrekt, dan verzamelen we die informatie. Bijvoorbeeld, om een account te creëren, vragen we u alleen om een e-mailadres en een wachtwoord. In andere gevallen, bijvoorbeeld als u een formulier invult met betrekking tot een specifieke dienst die we leveren, kunnen we u om andere informatie vragen, zoals uw naam, telefoonnummer en/of woonadres.

In aanvulling daarop geeft het door u gebruikte apparaat om Glassdoor te bekijken ons ook informatie zodat we kunnen antwoorden en ons antwoord op u kunnen afstemmen. Dit behelst over het algemeen technische informatie over uw computer, zoals een IP-adres of andere manier om uw apparaat, type apparaat of besturingssysteem te identificeren. Het kan ook gebruikersinformatie en informatie over hoe u interacties heeft met Glassdoor bevatten. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar vacatures, slaan we de functies, locaties en het algemene salarisbereik (indien beschikbaar) op van vacatures waarnaar u heeft gezocht en daarop heeft geklikt. Meer informatie over de gegevens die we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken is beschikbaar in ons Privacy- en cookiebeleid.

Wat doet Glassdoor om de persoonlijke informatie van zijn gebruikers veilig te houden?

De privacy van onze gebruikers is een kernonderdeel van ons bedrijf. We werken continu aan verbeteringen en het verder ontwikkelen van onze beveiligingsplatforms, methodes en procedures om de informatie van onze gebruikers te beschermen en anoniem te houden.

Hoe kunnen gebruikers contact opnemen met Glassdoor als ze een vraag of verzoek hebben met betrekking tot hun persoonlijke gegevens op hun platform?

Gebruikers kunnen de Glassdoor Helpcentrum-pagina bezoeken voor meer informatie over hoe Glassdoor hun gegevens verwerkt en gebruikt en/of om een verzoek in te dienen voor toegang tot hun persoonlijkegegevens om deze te exporteren, rectificeren, een vraag stellen over en/of hun persoonlijke gegevens verwijderen.

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer vragen heb over de AVG-naleving en mijn relatie tot Glassdoor?

Neem contact met ons op voor meer informatie over Glassdoor en de AVG. Meer gedetailleerde informatie over de AVG kunt u vinden op eugdpr.org.

Veelgestelde vragen voor werkgevers

Wat is de AVG?

Op 25 mei 2018 zal de Europese Unie (EU) beginnen met het afdwingen van een nieuwe verordening voor gegevensbescherming, de ​Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ontworpen om de wetgeving inzake privacy van gegevens in heel Europa te consolideren, om de privacy van gegevens van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio privacy van gegevens benaderen, opnieuw vorm te geven.

Op wie heeft de AVG-impact?

De AVG is van toepassing op organisaties die diensten aanbieden aan of toezicht houden op het gedrag van natuurlijke personen of 'betrokkenen' in de EU. Het is van toepassing op alle bedrijven die de persoonsgegevens van betrokkenen in de EU verwerken en bewaren, ongeacht de locatie van het bedrijf. De AVG is ook van toepassing op bedrijven die in de EU zijn gevestigd.

Welke stappen geeft Glassdoor ondernomen om te voldoen aan de AVG?

Vóór de implementatiedatum van mei 2018 voerde Glassdoor de volgende handelingen uit:

 • Een overzicht van al onze systemen in kaart gebracht om het gebruik van persoonlijke gegevens te documenteren.
 • Een bijgewerkt Privacy- en cookiebeleid ingevoerd dat onze meldingsverplichtingen onder de AVG weerspiegelt.
 • Onze leveranciersovereenkomsten zijn herzien en nieuwe processen zijn geïmplementeerd om tegemoet te komen aan de vereisten van de AVG-subprocessor.
 • Er zijn technische wijzigingen aan ons platform aangebracht die ons in staat stellen om de vereisten van de AVG te ondersteunen en de rechten van betrokkenen te verbeteren.

Wat valt onder persoonlijke gegevens bij de AVG?

Alle informatie met betrekking tot een betrokkene die kan worden gebruikt om de persoon direct of indirect te identificeren, volgens de AVG. Het kan van alles zijn, een naam, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, berichten op sociale netwerksites, medische informatie of een IP-adres van een computer.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Glassdoor van werkgevers en hoe wordt het gebruikt?

We verzamelen slechts een zeer beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens van werkgevers. Voor de doeleinden van de AVG hebben de verplichtingen uitsluitend betrekking op persoonsgegevens die zijn verzameld van ingezetenen van de EU. Omdat Glassdoor online vacatures en employer branding-diensten verkoopt, zijn de gegevens die wij van onze klanten verzamelen voornamelijk niet-persoonlijke gegevens in de vorm van materialen die bestemd zijn voor de openbare weergave van bedrijven op ons platform. De enige persoonlijke gegevens die we werkgevers vragen zodat wij onze diensten kunnen leveren zijn:

 • Het zakelijke e-mailadres dat door de werkgever aangewezen beheerder(s) wordt gebruikt om in te loggen bij het werkgeversaccount.
 • De contactgegevens van het bedrijf die we hebben voor een klantenaccount voor werkgevers die onze services aanschaffen.

We gebruiken deze contactgegevens om de onze afgesproken services te leveren aan onze klanten en voor onze ​ rechtmatige zakelijke doeleinden, zoals verificatie, facturering, accountbeheer, technische ondersteuning, verkoop en marketing.

Is Glassdoor verplicht om een Gegevensverwerkingsovereenkomst met werkgevers voor beide partijen uit te voeren om te voldoen aan de AVG?

Nee. Glassdoor bepaalt de middelen en de doeleinden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die door werkgevers worden verstrekt, dus Glassdoor is de ​beheerder​ van dergelijke gegevens ten behoeve van de AVG. Omdat we ​beheerders​ en niet ​verwerkers ​van deze gegevens zijn (b.v. we verwerken de gegevens niet namens een werkgever), zijn we ​niet verplicht​ onder de AVG om een Gegevensverwerkingsovereenkomst met onze klanten voor deze informatie te ondertekenen. ​Als gegevensbeheerder voor deze informatie vallen onze verplichtingen inzake controle en verwerking onder onze deelname onder de E.U.-U.S. Privacy Shield Framework​ ​Onze certificering kunt u ​hier​ vinden.

Behoudt Glassdoor E.U.-U.S. Privacy Shield Framework-certificering?

Ja. De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming beperkt de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU en naar landen die geacht worden een "adequaat" niveau van gegevensbescherming te bieden. De E.U.-U.S. Privacy Shield Framework is een grensoverschrijdend mechanisme voor gegevensoverdracht waarmee een bedrijf zijn gebruikers- en klantengegevens van de EU naar de VS 'op gepaste wijze' kan overdragen. Onze certificering kun u ​hier​ vinden.

Zijn de gegevens die Glassdoor verzamelt van onze EU-consumenten de persoonlijke gegevens van onze werkgevers die klant zijn?

Nee. Alle 'persoonlijke gegevens' die onze consumentengebruikers die EU-ingezetenen zijn delen met Glassdoor, worden uitsluitend beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid die onze gebruikers accepteren voordat ze hun informatie met ons delen. Deze gegevens worden niet​ bepaald door een overeenkomst die we met de werkgevers hebben.

Bijvoorbeeld:

 • Medewerkers of voormalige werknemers die lid worden van Glassdoor en reviews van een bedrijf indienen, doen dit met hun persoonlijke titel, en ​niet​ namens het bedrijf.
 • Sollicitanten die solliciteren op openstaande vacatures via Glassdoor, geven ons toestemming om hun cv's en aanvraaginformatie (opt-in) te verzamelen, op te slaan en te delen. We handelen niet als een leverancier van een werkgever wanneer we deze informatie verzamelen en deze namens de gebruiker met de werkgever delen.

Hoe kunnen gebruikers contact opnemen met Glassdoor als ze een vraag of verzoek hebben met betrekking tot hun persoonlijke gegevens op hun platform?

Gebruikers kunnen de Glassdoor Helpcentrum-pagina bezoeken voor meer informatie over hoe Glassdoor hun gegevens verwerkt en gebruikt en/of om een verzoek in te dienen voor toegang tot hun persoonlijkegegevens om deze te exporteren, rectificeren, een vraag stellen over en/of hun persoonlijke gegevens verwijderen.

Welke bronnen zijn beschikbaar als ik nog vragen heb over de naleving van AVG en mijn relatie met Glassdoor?

Neem contact met ons op voor meer informatie over Glassdoor en de AVG. Meer gedetailleerde informatie over de AVG kunt u vinden op eugdpr.org.