Werken bij Glassdoor | Glassdoor.nl

Overzicht Glassdoor

San Francisco, CA (Verenigde Staten)
501 tot 1000 werknemers
2007
Priv�bedrijf
Internet
Onbekend / Niet van toepassing
We hebben een missie om mensen overal te helpen bij het zoeken naar een baan en bedrijf van hun dromen. Tijdens dit proces transformeren we een complete branche via de kracht van transparantie. Doe met ons mee!

Missie: Mensen overal te helpen bij het zoeken naar een baan en bedrijf van hun dromen.


Bedrijfsupdates

 • company-updates.categories.company-news

  Just as we did last quarter, we are publishing key highlights and the full report of our quarterly Pulse survey, including the quantitative metrics and the comments that meet our publishing guidelines.

 • company-updates.categories.diversity-and-inclusion

  Today, Glassdoor is proud to announce our newest Employee Resource Group (ERG), GAIN (Glassdoor Asian Impact Network). GAIN’s mission is to celebrate and support our Pan Asian multiculturalism and cultivate a diverse, inclusive, and equitable workplace. We aim to elevate Glassdoor’s Asian community’s voices and empower our members in business decisions, product development, recruiting, and workplace culture. Additionally, we strive to foster professional development, mentorship, and leadership opportunities for our members. Learn more: https://www.glassdoor.com/blog/gain-erg/

Alles weergevenAlles weergeven

Glassdoor – Waarom met ons werken?


Sinds de oprichting van Glassdoor 12 jaar geleden geloven we in de kracht van transparantie om verandering teweeg te brengen.

We hebben ons gevestigd op basis van de overtuiging dat transparantie op de werkplek werkzoekenden kan helpen het bedrijf van hun dromen te vinden. Wij geloven dat transparantie een aanjager van verandering kan zijn en dat het belichten ongelijkheid op de werkplek de wereld tot een betere plek kan maken.

Maar er is nog een ander krachtig resultaat van transparantie. Transparantie stimuleert verantwoordelijkheid. Mensen hebben de neiging om slechte dingen buiten het zicht te doen, niet waar iedereen deze ziet. En dus helpt transparantie dankzij deze verantwoordelijkheid om mensen en bedrijven betere beslissingen te laten nemen.

Als het om transparantie gaat, streven we bij Glassdoor niet alleen naar woorden, maar ook naar daden. Hoe kunnen we ernaar streven de wereld te veranderen als we onszelf niet eens kunnen veranderen? Hieronder staan slechts enkele voorbeelden van de typen informatie die we delen met mensen die solliciteren en werken bij Glassdoor. En dit is nog maar het begin.

** De volgende roadmap zal regelmatig worden bijgewerkt door het Glassdoor-team wanneer bronnen worden uitgegeven en informatie beschikbaar wordt gesteld.

Transparantie van feedback van werknemers

Vandaag geven de reviews op onze Glassdoor-bedrijfspagina een goed overzicht van hoe het is om bij ons te werken. Dat neemt niet weg dat het aantal reviews dat we hebben, een subset van ons personeelsbestand vertegenwoordigt. Om dit te verbeteren, hebben we ervoor gekozen de meest recente resultaten van de Internal Pulse Survey op Glassdoor te delen. We geloven namelijk dat meer transparantie beter is voor iedereen. Daarnaast delen we de Pulse Survey-resultaten voor het voorgaande kwartaal, aangezien kandidaten inzicht kunnen krijgen door het bekijken van feedback en trends in de loop van de tijd.

Transparantie op het vlak van salarissen

Wij zijn van mening dat u met meer salaristransparantie over de informatie (en het vermogen) beschikt om nu en in de toekomst naarmate uw loopbaan verandert en zich ontwikkelt, een eerlijk loon te waarborgen. We hebben de keuze gemaakt om onze vergoedingsfilosofieopenbaar te maken om kandidaten te helpen doorgronden hoe ze worden betaald als ze bij Glassdoor komen werken. Dit najaar zullen we onze salarisklassen voor functies op Glassdoor publiekelijk delen.

Verder voert het team voor economisch onderzoek van Glassdoor een jaarlijkse salariskloofaudit uit bij de eigen werknemers van Glassdoor om er zo voor te zorgen dat onze eigen beloningspraktijken eerlijk zijn ongeacht geslacht en ras/etniciteit. Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat Glassdoor geen salariskloof tussen mannen en vrouwen in de analyse heeft aangetroffen. En dit is het tweede jaar dat Glassdoor de salariskloof heeft onderzocht met betrekking tot ras/etniciteit. Ook hierbij is er geen salariskloof aangetroffen.

Lees meer over de analyse en bevindingen.

Transparantie van gegevens over diversiteit en inclusie

Klik hier om ons meest recente rapport over diversiteit en inclusie te lezen

Momenteel bestaat het wereldwijde personeelsbestand van Glassdoor voor 54% uit mannen en 44% uit vrouwen. In technische functies is 76% van onze wereldwijde werknemers man en 23% vrouw. Met betrekking tot de Amerikaanse werknemerspopulatie van Glassdoor behoort 10% tot de ondervertegenwoordigde raciale/etnische groepen (5% is Spaans of Latino, 4% is zwart, 2% identificeert zich als twee of meer rassen en minder dan 1% is afkomstig van eilanden in de Stille Oceaan/inheems Hawaiiaans/inheems Amerikaans/inheems uit Alaska.)

We zetten ons in voor het opbouwen van een bedrijf dat diverser is en dat representatiever is voor de samenleving als geheel. Hoewel er tal van gebieden zijn waarop we ons kunnen verbeteren om succesvol te zijn, willen we ons concentreren op de gebieden waarvan we denken daarop de grootste hiaten liggen.

Lees meer over onze ambitieuze doelen voor diversiteit en inclusieop Glassdoor.

Hoewel we erkennen dat dit slechts een enkele vlakken van diversiteit zijn, zullen we ons voorlopig op deze doelen concentreren in de overtuiging dat het een duidelijk verschil zal uitmaken als Glassdoor meer een afspiegeling is van de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Transparantie over bedrijfsprestaties

Voor iedereen die bij Glassdoor werkt of wil werken: wij vinden dat u moet weten hoe uw werk bijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijf. Daarom delen we gedetailleerde updates over de bedrijfsprestaties in onze maandelijkse All Hands en uitgebreidere financiële resultaten elk kwartaal. Daarnaast geven we elk kwartaal inzicht in de prestaties van ons moederbedrijf, Recruit Holdings.

Glassdoor, dat in 2018 is overgenomen voor $ 1,2 miljard, opereert als een apart merk binnen het bedrijfssegment Recruit Holdings HR Technology. Als onderdeel van de Recruit Holdings-familie kunnen we onze innovatie versnellen en zorgen voor een grotere impact, met een snelheid en een schaal die alleen niet mogelijk zijn. Door gebruik te maken van onze gedeelde expertise en resources, kunnen onze teams bij Glassdoor zich concentreren op waar we het beste in zijn: fantastische producten maken en waardevolle inzichten en hulpmiddelen bieden om werkzoekenden, werknemers en werkgevers overal ter wereld te helpen.

Transparant werken is bij Glassdoor van fundamenteel belang voor ons, aangezien we voor algehele transparantie pleiten. Het uiteindelijke doel is echter niet alleen om de manier waarop we werken bij Glassdoor te veranderen, maar ook om andere werkgevers aan te moedigen ons voorbeeld te volgen. De beste manier waarop we dit kunnen doen, is via ons product. Het platform dat we tot nu toe hebben gebouwd, is weliswaar succesvol op het gebied van het zetten van de eerste grote stappen op weg naar transparantie op de werkplek, maar het zal fundamenteel moeten evolueren om transparantie op de werkplek naar een hoger niveau te tillen.

We gaan dus het niveau wat betreft transparantie in ons product verhogen. We gaan verandering stimuleren in de manier waarop mensen naar vacatures zoeken en bedrijven opbouwen. We gaan ons intensief richten op het bevorderen van transparantie als werkgever en via ons platform bij het nastreven van onze missie om mensen overal te helpen bij het zoeken naar een baan en bedrijf van hun dromen.

We zijn transparant

We zijn open en eerlijk. We delen informatie (goede én slechte) zodat we continu kunnen leren en samenwerken en de juiste beslissingen kunnen nemen.

We zijn innovatief

We streven actief naar nieuwe en andere manieren om de missie van Glassdoor te bevorderen. We zoeken onze eigen weg door de status quo uit te dagen.

Wij zijn goede mensen

We werken samen met integriteit, respect en medeleven voor elkaar. We hebben plezier samen. We zijn inclusief, eerlijk en nederig, en toch zelfverzekerd. We doen het juiste, punt uit.

We hebben lef

We zijn veerkrachtig, vindingrijk en strijdlustig. We zien uitdagingen als kansen. Met passie en moed komen we samen om de klus te klaren.

Leeshier meer over onze waarden, met inzichten in ons leiderschap.

Onze visie is een wereld waarin transparantie ervoor zorgt datiedereen gelijkwordt behandeld en waaringrotere transparantiebedrijven in staat stelt betere werkgevers te worden.

Als u de wereld wilt veranderen,moet u bij uzelf beginnen.Dat is wat we bij Glassdoor proberen te doen. Diversiteit binnen ons eigen personeelsbestand is absoluut essentieel voor het succes van Glassdoor op de lange termijn en voor ons vermogen om veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Door een meer divers personeelsbestand op te bouwen, vol met verschillende perspectieven en achtergronden, geloven we dat we niet alleen een beter bedrijf zullen worden, maar we ook in staat zullen zijn om betere oplossingen te bieden aan werkzoekenden over de hele wereld.

Als volgende stap om meer diversiteit en inclusie binnen ons eigen bedrijf te bevorderen, vinden we het belangrijk om te erkennen waar we nu staan, de acties te delen die we ondernemen om tepleitenvoor een diversere toekomst en onszelf verantwoordelijk te houden voor het soort verandering dat we wil hier bij Glassdoor en in de wereld zien.

** De volgende informatie geeft onze meest actuele gegevens weer en zal regelmatig worden bijgewerkt door het Glassdoor-team wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar komen.

Transparantierapport over diversiteit en inclusie

Klik hier om ons meest recente rapport over diversiteit en inclusie te lezen

Momenteel bestaat het wereldwijde personeelsbestand van Glassdoor voor 54% uit mannen en 44% uit vrouwen. In technische functies is 76% van onze wereldwijde werknemers man en 23% vrouw. Met betrekking tot de Amerikaanse werknemerspopulatie van Glassdoor, behoort 10% tot de ondervertegenwoordigde raciale/etnische groepen (5% is Spaans of Latino, 4% is zwart, 2% identificeert zich als twee of meer rassen en minder dan 1% is afkomstig van eilanden in de Stille Oceaan/inheems Hawaiiaans/inheems Amerikaans/inheems uit Alaska.)

We zetten ons in voor het opbouwen van een bedrijf dat diverser is en dat representatiever is voor de samenleving als geheel. Hoewel er tal van gebieden zijn waarop we ons kunnen verbeteren om succesvol te zijn, willen we ons concentreren op de gebieden waarvan we denken daarop de grootste hiaten liggen.

Onze ambitieuze diversiteits- en inclusiedoelstellingen bij Glassdoor voor eind 2025 zijn:

 •       Zwarte werknemers.4% van ons personeelsbestand is tegenwoordig zwart. Het algemene bevolkingsgemiddelde in de VS is 13%. Dat is dus een verschil van 9%. Tegen eind 2025 willen we de huidige vertegenwoordiging van deze groep bij Glassdoor verdubbelen tot 8%.
 •       Latinx werknemers.Tegenwoordig hebben we een Amerikaanse werknemerspopulatie die voor 5% uit Latinx bestaat. Aangezien 19% van de algemene Amerikaanse bevolking Latinx is, willen we tegen het einde van 2025 de vertegenwoordiging van deze groep bij Glassdoor verdubbelen tot 10%.
 •       Werknemers afkomstig van eilanden in de Stille Oceaan/inheems Hawaiiaanse werknemers/inheems Amerikaanse werknemers/inheemse werknemers uit Alaska.Vandaag identificeert 0,4% van ons personeelsbestand zich als behorend tot deze groepen. De vertegenwoordiging van deze groepen in de Verenigde Staten is ongeveer 1,5%. Tegen eind 2025 willen we onze vertegenwoordiging meer dan verdubbelen tot 1% van onze werknemerspopulatie.
 •       Vrouwen in technische functies: 23% van onze technische functies wordt momenteel bekleed door vrouwen. Hoewel naar schatting 25% van de vrouwen tegenwoordig een technische functie bekleedt, willen we helpen meer vrouwen in technische functies te krijgen. Daarom streven we ernaar om tegen eind 2025 een derde (33%) van onze technische functies door vrouwen te laten vervullen.
 •       Vrouwen in leidinggevende functies:Tegenwoordig is 37% van onze leidinggevende (directeur of hoger) vrouw. Maar wij vinden dat leidinggevende functies meer een afspiegeling zouden moeten zijn van de Amerikaanse bevolking naar geslacht. Daarom willen we dat vrouwen tegen eind 2025 50% van de leidinggevende functies bekleden.
 •       Erbij horen.Momenteel geeft 78% van de ondervraagde Glassdoor-werknemers aan het gevoel te hebben dat ze bij Glassdoor horen. Bij techbedrijven is de benchmark 73%. Tegen het einde van 2025 denken we dat we dit percentage van 78% kunnen verbeteren of vasthouden.

Hoewel we erkennen dat dit slechts een enkele vlakken van diversiteit zijn, zullen we ons voorlopig op deze doelen concentreren in de overtuiging dat dit een duidelijk verschil zal uitmaken als Glassdoor meer een afspiegeling is van de community's waarin we actief zijn.

Jaarlijkse salariskloofaudit

Wij geloven dat transparantie een van de belangrijkste instrumenten is om ervoor te zorgen dat iedereen eerlijk en rechtvaardig wordt betaald.  Elk jaar voert het team voor economisch onderzoek van Glassdoor een jaarlijkse salariskloofaudit uit bij de eigen werknemers van Glassdoor om ervoor te zorgen dat onze eigen beloningspraktijken eerlijk zijn, ongeacht geslacht en ras/etniciteit. Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat Glassdoor geen salariskloof tussen mannen en vrouwen in de analyse heeft aangetroffen, en dit is het tweede jaar dat Glassdoor de salariskloof heeft onderzocht met betrekking tot ras/etniciteit. Ook hierbij is er geen salariskloof aangetroffen.

Lees meer over de analyse en bevindingen.

Ons product: transparantie om het eigen vermogen te stimuleren

Als de mondiaal toonaangevende site voor transparantie op de werkplek, vertegenwoordigenons product en platform onze grootste kans om invloed uit te oefenen en maatschappelijke verandering te stimuleren. We kunnen meer doen als platform en binnen ons product om diversiteit onder de aandacht te brengen en bedrijven ter verantwoording te roepen om daad bij woord te voegen als het gaat om het nakomen van hun verplichtingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Werkzoekenden willen tegenwoordig dat hun werkgever prioriteit geeft aan een diverse, inclusieve en echt rechtvaardige werkplek. Ze zoeken naar een bedrijf dat aansluit bij hun waarden en doet wat het predikt. Ons bedrijf zal hier een licht op werpen.

We zullen onze gebruikers mogelijkheden bieden om diversiteit en inclusie binnen hun bedrijf te beoordelen, om hun eigen demografische gegevens bij te dragen en bedrijfsreviews te bekijken waarin onderwerpen over diversiteit en gelijkheid worden belicht. Dit zal een diepere transparantie mogelijk maken met betrekking tot de huidige stemmingsniveaus van werknemers onder ondervertegenwoordigde groepen. Daarnaast bieden we werkgevers de mogelijkheid om hun verhalen over diversiteit en inclusie te vertellen. We zijn ons er echter goed van bewust dat woorden en beloften niet voldoende zijn. Daarom bieden we werkgevers ook ruimte om demografische informatie over hun werknemerspopulatie te delen. We streven hier naar transparantie. Wij zullen het doen en andere werkgevers aanmoedigen om te volgen.

Lees meer over de productverbintenis van Glassdoor van Annie Pearl, onze Chief Product Officer.

Christian Sutherland-Wong

Directeur

Christian Sutherland-Wong is Chief Executive Officer van Glassdoor. Christian werd in januari 2020 directeur en is verantwoordelijk voor het leiden van de missie van Glassdoor om mensen overal te helpen bij het zoeken naar de baan en het bedrijf van hun dromen. Hij kwam in 2015 bij Glassdoor als Vice President en General Manager van de afdeling Monetization. In 2018 werd hij aangesteld als de eerste Chief Operating Officer van het bedrijf en in 2019 werd hij gepromoveerd tot President. Voor Glassdoor was Christian bij LinkedIn verantwoordelijk voor het beheer van de premium abonnementen, het betaalplatform en het API-programma van LinkedIn. Hij heeft ook ervaring op het vlak van zakelijke consulting en in het bankwezen. Hij werd in 2020 geëerd met een onderscheiding van 40 Under 40 door de San Francisco Business Times. Christian heeft een MBA van de Harvard Business School en was een Baker Scholar. Hij heeft een bachelordiploma behaald aan de Universiteit van New South Wales. Christian zit ook in de raad van Toolworks, een organisatie die mensen met arbeidsbelemmeringen helpt om in de arbeidsmarkt te integreren.

Christian's eerste baan was operazanger, waarbij hij op 11-jarige leeftijd optrad als solist in het Sydney Opera House.

Bhawna Singh

Senior Vice President of Engineering and Chief Technology Officer

Bhawna Singh is Senior Vice President van Engineering en Chief Technology officer van Glassdoor. Bhawna is verantwoordelijk voor technologische innovatie bij Glassdoor en houdt naast de teams voor software-engineering, dataplatform en zelflerende systemen toezicht op de websites en mobiele platforms van het bedrijf. Voordat ze in 2016 bij Glassdoor kwam, was Bhawna Senior Director van Engineering bij Ask.com. Daar gaf ze leiding aan de organisatie voor search intelligence. Deze richtte zich op zoeken, zelflerende systemen, datawetenschap en platformservices. Bhawna heeft een masterdiploma in software engineering van de San Jose State University en in computertoepassingen van de Gujarat University, naast een bachelordiploma in elektronica van de Gujarat University.

De eerste baan van Bhawna was camera-operator bij SJSU, waar ze de live lessen opnam.

Amanda Runner

Senior Vice President of Marketing

Amanda Runner is Senior Vice President of Marketing bij Glassdoor. Ze is verantwoordelijk voor de marketingafdeling van het bedrijf en houdt toezicht op B2B-marketing, consumentenmarketing, productmarketing en marketingactiviteiten. Amanda heeft 15 jaar ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsontwikkeling, strategie en marketing. Voordat Amanda in 2017 bij Glassdoor kwam, gaf ze leiding aan adviesteams bij Bain and Company. Eerder in haar carrière bekleedde ze functies bij Zagat en Goldman Sachs. Amanda heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelordiploma in economie van de Northwestern University.

De eerste baan van Amanda betrof het helpen op de boerderij van haar familie in Illinois.

Kate Ahlering

Chief Sales Officer

Kate Ahlering is Chief Sales Officer bij Glassdoor. Ze geeft leiding aan alle aspecten van verkoop, waaronder de aankoop van nieuwe bedrijven, accountbeheer, kanalen, bedrijfsontwikkeling en verkoopactiviteiten. Ze is verantwoordelijk voor het aansturen van de go-to-market-visie, strategie en uitvoering van Glassdoor. Eerder bekleedde Kate meerdere posities op het vlak van verkoopleiderschap bij ACTIVE Network, waar ze hielp bij de groei van het bedrijf naar meer dan $ 500 miljoen aan inkomsten en bij een succesvolle beursgang. Eerder in haar loopbaan bekleedde ze verkoopfuncties bij Blackboard. Het leiderschap van Kate gaat terug tot de universiteit, waar ze aanvoerder was van het NCAA-vrouwenbasketbalteam van de University of Virginia. Ze heeft een bachelordiploma in politieke wetenschappen en een masterdiploma in onderwijs in leiderschap, sociale grondslagen en beleid van de Universiteit van Virginia.

De eerste baan van Kate was strandwacht bij Still Pond Pool in Oak Hill, Virginia.

Anthony Moisant

Senior Vice President of Information Technology en Chief Information Officer

Anthony Moisant is Senior Vice President of Information Technology en Chief Information Officer bij Glassdoor. Met 20 jaar ervaring is Anthony verantwoordelijk voor het toezicht op de wereldwijde IT-organisatie en het juridische team van Glassdoor om de groeiende invloed van het bedrijf op werkzoekenden en werkgevers over de hele wereld te ondersteunen. Voordat hij bij Glassdoor kwam, was hij Vice President of Information Technology bij Tribune Media, waar hij teams leidde die duizenden werknemers wereldwijd ondersteunden bij het uitvoeren van grootschalige software-implementaties en het beheren van big data-analyses ter ondersteuning van miljarden dagelijkse transacties. Eerder in zijn loopbaan bekleedde Anthony leidinggevende functies bij Gracenote en Versata Software. Hij heeft het CIO Executive Program van Boston University met succes doorlopen en is afgestudeerd aan de U.S. Navy Nuclear Submarine School.

De eerste baan van Anthony was krantenjongen in Hampton, Virginia.

Annie Pearl

Chief Product Officer

Annie Pearl is Chief Product Officer bij Glassdoor en verantwoordelijk voor de productvisie en gebruikerservaring van het bedrijf voor werkzoekenden en werkgevers over de gehele wereld. Voordat ze bij Glassdoor kwam, gaf Annie leiding aan Enterprise Product-teams bij Box, waaronder voor en na de IPO van 2015. Ze was bovendien Vice President van Product en een van de oprichters van Xpert Financial, dat investeerders hielp bij de handel in effecten van particuliere bedrijven. Annie heeft verder verscheidene snel groeiende start-ups geholpen en geadviseerd. Ze werd door de San Francisco Business Times geëerd als een van de meest invloedrijke vrouwen in de Bay Area Business in 2019. Annie heeft een JD van Santa Clara University School of Law en behaalde een bachelordiploma aan Claremont McKenna College. Ze is lid van The State Bar van Californië in de Verenigde Staten.

De eerste baan van Annie was softbalcoach nadat ze op 12-jarige leeftijd deel uitmaakte van het nationale kampioensteam.

Owen Humphries

Senior Vice President of Finance and Business Operations

Owen Humphries is Senior Vice President of Finance and Business Operations bij Glassdoor. Owen is verantwoordelijk voor het leiden van de financiële en boekhoudkundige strategie en activiteiten van het bedrijf. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijfsactiviteiten van Glassdoor, waaronder het beheren van de strategie en uitvoering voor alle belangrijke bedrijfsfuncties. Voordat hij in 2016 bij Glassdoor kwam, leidde Owen adviesteams voor The Boston Consulting Group. Dit team ondersteunt technologieklanten met strategische transformatie-inspanningen. Naast consulting heeft hij ook ervaring in het investeringsbankwezen. Owen heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelordiploma van de Universiteit van Cambridge, waar hij cum laude is afgestudeerd.

De eerste baan was Owen was het snoeien van bomen voor een lokale natuurbeschermingsorganisatie in Wales.

Carina Cortez

Senior Vice President and Chief People Officer

Carina Cortez is Senior Vice President en Chief People Officer bij Glassdoor. Ze heeft als missie om mensen te helpen bij het zoeken naar een baan en een bedrijf van hun dromen. Carina geeft leiding aan de personeelsfuncties van het bedrijf, waaronder strategische human resources, talentverwerving, totale beloningen, cultuurbeheer, werknemersrelaties, leren en ontwikkeling, diversiteit, inclusie en verbondenheid en meer. Voordat ze hier kwam, was ze Executive Vice President of Human Resources bij Ellie Mae, waar ze leiding gaf aan teams die verantwoordelijk waren voor de werving en het behoud van werknemers gedurende een periode van snelle groei. De 20-jarige loopbaan van Carina omvat ook leiderschapsrollen bij bedrijven, zoals Walmart eCommerce, PayPal en Visa. Ze heeft een bachelordiploma in bedrijfskunde met de nadruk op humanresourcemanagement van de California Polytechnic State University, San Luis Obispo.

De eerste baan van Carina was in Fremont, Californië, als assistent van een docent om Spaanssprekende studenten te helpen Engels te leren via het gebruik van technologie.

Samantha Zupan

Senior Vice President of Corporate Communications

Samantha Zupan is Senior Vice President of Corporate Communications bij Glassdoor. Ze is verantwoordelijk voor het vormgeven van de communicatiestrategie van het bedrijf en het beheren van relaties met belanghebbenden. Ze houdt toezicht op een wereldwijd team dat mediarelaties, interne communicatie, economisch onderzoek, overheidsaangelegenheden en consumenten-, B2B- en communityrelaties omvat. Ze is lid van het senior managementteam van het bedrijf en fungeert als leidinggevende sponsor voor de werkgroepen Women at Glassdoor en Pride van Glassdoor. Samantha hielp bij de introductie van Glassdoor in 2008 en was een van de eerste 20 werknemers van het bedrijf. Voordat ze bij Glassdoor kwam als consultant en vervolgens als de eerste interne communicatieleider in 2010, bekleedde ze functies bij wereldwijde bureaus op het vlak va communicatie en openbare aangelegenheden gespecialiseerd in technologie, gezondheidszorg, reizen en horeca, detailhandel, onroerend goed en meer. Samantha heeft een bachelordiploma journalistiek behaald aan de California Polytechnic State University, San Luis Obispo.

Samantha's eerste baan was een strandwacht in Walnut Creek, CA.

Onze missie is mensen overal te helpen bij het zoeken naar een baan en bedrijf van hun dromen.Voor werknemers van vandaag betekent plezier hebben in het werk steeds meer dat ze meer opties en flexibiliteit hebben om te kiezen waar ze willen werken. Veel werknemers zijn tevreden en productief als ze op afstand werken, terwijl sommigen liever op kantoor werken en anderen de voorkeur geven aan een combinatie van werken op afstand en op kantoor.

Aangezien de COVID-19-gezondheidscrisis voortduurt, heeft Glassdoor besloten omalle werknemers te vragen om tot nader order thuis te werken. Ons doel is om het risico voor werkernemers te minimaliseren en de kans op verspreiding van het virus naar onze werknemers, hun families en de community's waarin we actief zijn, te verkleinen.

Op het moment dat het veilig wordt geacht om terug te keren naar onze lokale vestigingen, zullen we onze werkernemers aan het roer zetten door een Werk waar u wilt-beleid te implementeren. Wij geloven dat dit flexibele model Glassdoor tot een betere werkplek en een blijvende voorkeurswerkgever maakt voor potentiële kandidaten.

Wat dit betekent

 •       Kies op afstand, kantoor of beide:u heeft de mogelijkheid om te kiezen of u uitsluitend op afstand werkt, bepaalde dagen op afstand en andere op uw lokale kantoor, of voornamelijk vanuit uw lokale kantoor werkt. Bij Glassdoor neigen we naar werken op afstand omdat we van mening zijn dat deze keuze veel aantrekkelijke voordelen biedt voor onze werknemers. We erkennen echter ook de waarde van de persoonlijke kantooromgeving. Daarom zullen we een aantal kantoorlocaties blijven onderhouden waar een werkruimte voor u beschikbaar zal zijn op uw lokale kantoor.
 •       Uw keuze is onze voorkeur:u wordt gesterkt door onze cultuur die alle werknemers op gelijke voet plaatst met betrekking tot werk op afstand of op kantoor. We hebben geen expliciete, impliciete of onderliggende voorkeur voor werknemers op basis van de werkstijl die ze kiezen. Werknemers op alle niveaus worden aangemoedigd om hun eigen beslissingen te nemen, met behoud van de steun van managers en hogere leidinggevenden ten aanzien van waar ze willen werken. Alle werknemers hebben gelijke kansen om hun loopbaan bij Glassdoor verder te ontwikkelen, ongeacht waar ze willen werken: op afstand, op kantoor of een combinatie van beide.
 •       Beperkte uitzonderingen:vanwege de aard van hun functie kan het nodig zijn dat een klein aantal werknemers voornamelijk vanuit hun plaatselijke vestiging werkt. Dit omvat bijvoorbeeld rollen die gericht zijn op in-office services (zoals technische ondersteuning, receptie/lobbyambassadeur, kantooronderhoud en -schoonmaak, enz.). Samen met uw manager kunt u helpen bij de afstemming op de verwachtingen voor de functie en waar u zich het beste kunt bevinden voor het vereiste werk.
 •       Werving van buiten de hoofdvestigingslocaties:we geven prioriteit aan het vinden van het beste talent voor openstaande posities, ongeacht of de kandidaat kan werken vanuit een lokale vestiging. Buiten de VS zullen nieuwe kandidaten worden overwogen in landen waar Glassdoor een lokale rechtspersoon heeft.
 •       Profiteer van een open of toegewezen zitplaats: met meer werknemers die een deel van de tijd of altijd op afstand werken, zullen we over het algemeen zorgen voor open zitplaatsen binnen de 'wijken' van de afdeling. We zullen bureaus toewijzen voor die werknemers die van plan zijn om 3 dagen of meer per week op hun lokale Glassdoor-kantoor aanwezig te zijn.
 •       U helpen voldoen aan de behoeften van uw externe kantoor:ons IT- en Workplace Experience-team zet zich in om u klaar te stomen voor succes, waar u ook werkt. Glassdoor biedt ondersteuning door middel van een toelage voor relevant werk, internet en mobiele telefoonkosten.
 •       Verhuizen:u kunt een verzoek indienen om te verhuizen binnen de VS of naar een land waar we een lokale rechtspersoon of vestiging hebben, en voor Glassdoor blijven werken in afwachting van goedkeuring door uw manager en het Glassdoor-relocatieteam.

Onze lokale vestigingen

Mill Valley, Californië

Werken met natuur en schoonheid. Deze vestiging biedt een fantastisch uitzicht op de baai, fietspaden en is hondvriendelijk

Uw droombaan in Mill Valley

San Francisco, Californië

Een hypermodern kantoor en ons toekomstige hoofdvestiging (begin 2021) in het hart van de stad, dichtbij winkels, restaurants en openbaar vervoer

Uw droombaan in San Francisco

Chicago, Illinois

Genesteld in het bloeiende Fulton Market District van Chicago, inclusief een eigen fitnessruimte, uitzicht op de skyline en een open opzet

Uw droombaan in Chicago

Uniontown, Ohio

Een voorproefje van Silicon Valley in Buckeye, een gloednieuwe vestiging met de nadruk op teamuitjes en maatschappelijke dienstverlening

Uw droombaan in Ohio

Andere rechtspersonen/locaties

Dublin, Ierland

Uw droombaan in Dublin

Londen, Engeland

Uw droombaan in Londen

Reviews voor Glassdoor

 • "Constant Change,"

  StarStarStarStarStar
  • Balans werk/privé
  • Cultuur en waarden
  • Diversiteit en inclusie
  • Carrièremogelijkheden
  • Loon en arbeidsvoorwaarden
  • Senior management
  Huidige werknemer - Senior Account Executive in Dublin, Dublin (Ierland)
  Huidige werknemer - Senior Account Executive in Dublin, Dublin (Ierland)
  Aanbevolen
  Neutraal vooruitzicht
  Geen mening over Directeur

  Ik heb een voltijdbaan bij Glassdoor (Langer dan een jaar)

  Pluspunten

  Culture
  Good people
  WFH is made easy

  Minpunten

  Culture has gone with redundancies
  Career progression is limited as not growing right now

Alle 759 reviews weergeven

Glassdoor Awards en onderscheidingen

 • Best Job Site, About.com, 2013
 • Best Employment Website Winner, Webby's, 2012
 • Best Place to Work, North Bay Business Journal, 2015
 • Best Employment Website Winner, Webby Awards, 2013
 • Best Place to Work, North Bay Business Journal, 2014
Meer weergeven

Heeft u gewerkt bij Glassdoor? Deel uw ervaringen

Glassdoor
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 
Klik om te beoordelen
of