Glassdoor

Flexwerken: het nieuwe werken?

Geplaatst door Glassdoor-team

Experts op het gebied van loopbaanadvies

May 4, 2016

Iedereen is bekend met de volgende situatie. Het is donderdagmiddag 2 uur en we zijn aan het eind van ons Latijn. We vragen ons af hoe het kan dat ons persoonlijke takenlijstje nog niet is afgewerkt terwijl we al volledig uitgeput zijn. We staren naar een scherm en voelen een existentiële crisis opborrelen.

Het goede nieuws is dat wij mogelijk de laatste generatie zijn die zich zo zal voelen. De toekomst ziet er niet alleen rooskleurig uit maar zal een arbeidsmarkt met flexwerkers omarmen. Grofweg betekent flexwerken dat je nog steeds dezelfde hoeveelheid werk verricht, maar dit op een slimmere manier doet en daarmee je motivatie tot werken stimuleert. De aanpak kan worden opgesplitst in een aantal specifiekere componenten:

  • Flexwerken: geeft werknemers meer controle over hun werkuren.
  • Arbeidsuren op jaarbasis: geeft werknemers een vastgesteld aantal arbeidsuren per jaar
  • Nulurencontracten: geen garantie voor een bepaald aantal werkuren. Dit betekent dat personeel 'oproepbaar' is
  • Werken gedurende de schoolperiode: werknemers zijn vrij tijdens schoolvakanties
  • Langere werkdagen: meer uren per dag werken om het aantal werkdagen per week te verminderen
  • Vrijwillige vermindering van het aantal werkuren: een vrijwillige overeenkomst voor vermindering van het aantal werkuren gedurende een overeengekomen periode met de garantie dat het fulltime dienstverband op een afgesproken datum zal worden hervat

Millenials gaan veel langer werken dan hun ouders, en dankzij de smartphone, die voordelen zowel als nadelen heeft, gaat deze generatie veel harder vechten om het evenwicht tussen het werk- en privéleven te bewaren. Daarom is men niet bereid genoegen te nemen met werkdagen van 9 tot 5, want dat is, zoals Dolly Parton ooit zong, geen ideale manier om de kost te verdienen. Dankzij de voortschrijdende technologie is het niet langer nodig ons strikt te houden aan een schema dat ontstond in het tijdperk waarin wifi noch computers werden gebruikt.

Het zijn uiteraard onze collega's in Amerika die aantonen dat dit nieuwe arbeidsmodel een enorm succes is. Gap had last van een enorm hoog personeelsverloop in één van haar winkels in Californië. Daarom werd als experiment overgestapt op een "resultaatgerichte werkomgeving". Medewerkers waren vrij om te komen en gaan wanneer ze wilden, zolang ze hun doelstellingen behaalden. Het personeelsverloop werd drastisch verlaagd. Ook Unilever streeft ernaar om in 2015 30% van het personeelsbestand locatievrij te maken, terwijl Netflix enkele jaren geleden beleid voor vakantie voor onbepaalde tijd invoerde.

En dit alles is wetenschappelijk bewezen: flexwerken maakt personeel productiever. Een professor aan de universiteit van Stanford, Nicholas Bloom, voerde een onderzoek uit waaraan 250 werknemers van een Chinese reiswebsite deelnamen. De helft werkte vanuit huis en de helft op kantoor. Degenen die vanuit huis werkten, plaatsten 13,5% meer oproepen dan het personeel op kantoor en voerde in het algemeen 10% meer werk uit. Dit bespaarde het bedrijf $ 1900 per werknemer en leidde tot een drastische verlaging van het personeelsverloop. Kortom: flexwerken maakt medewerkers gelukkiger en bespaart werkgevers geld.

En dit wordt van hoog naar laag geïntegreerd in elk facet van onze nationale identiteit. In 2014 voerde de Britse regering een wet in die iedere werknemer recht geeft op flexwerken, mits men gedurende 26 weken of langer heeft gewerkt. Degenen onder ons die moeten werken tot zij de zestigjarige leeftijd lang en breed zijn gepasseerd, kunnen er in ieder geval gerust op zijn dat de werkomgeving veel beter zal worden afgestemd op de behoeften van werknemers.

Labels: