Glassdoor

Groei Nederlandse Arbeidsmarkt Boekt Weinig Vooruitgang

Growing Money Chart In Rise

De Nederlandse arbeidsmarkt heeft moeite om de economische groei sinds de crisis naar historische standaard bij te houden, zo blijkt uit een nieuwe index ontwikkeld door Glassdoor Economic Research®. De GLMI wijst erop dat de arbeidsmarktomstandigheden zich in de gehele Europese Unie verbeteren, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen de landen in Europa. De index is opgesteld voor werkgevers en werkzoekenden om de huidige arbeidsmarktsituatie in Europa in kaart te brengen.

Download hier het volledige rapport. 

De GLMI, die is opgesteld in samenwerking met Llewellyn Consulting, rangschikt 18 landen in Europa en de VS. De index past een simpel criterium toe aan ieder land, waaruit naar voren komt welke landen de sterkste en zwakste arbeidsmarkten hebben en hoe deze zijn gegroeid door de jaren heen. Het onderzoek biedt een snapshot van hoe de groei in de arbeidsmarkt is versneld of vertraagd vergeleken met historische groei sinds 2007. Daarnaast geeft het ook inzicht in hoe de markt recent gegroeid is. De factoren die mee hebben gewogen voor de GLMI zijn werkloosheidcijfers, het aantal openstaande vacatures, salarisniveaus en meer.

Groei in Nederland laat op zich wachten sinds crisis

Allereerst is onderzocht hoe de groei in de arbeidsmarkt eruit ziet in de verschillende landen vergeleken met de historische groei in die landen gedurende de afgelopen 9 jaar, om te bepalen in welke arbeidsmarkten je momenteel het beste een baan kunt vinden of talent kunt werven. De Nederlandse arbeidsmarkt groeit niet zo hard als verwacht, met name niet in vergelijking tot het historisch gemiddelde. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het economische succes van het land in het verleden – het land heeft minder hard hoeven werken om omringende landen bij te houden. Hoewel Nederland nog steeds een goede markt is voor werkgevers en werkzoekenden om werknemers of vacatures te vinden, wordt er op korte termijn geen hoge piek verwacht voor wat betreft het aantal openstaande vacatures of hogere salarissen. De landen die het zwaarst hebben geleden onder de economische crisis zoals Griekenland, Portugal en Spanje boeken daarentegen veel sneller vooruitgang.

Recente periode toont inhaalslag

De GLMI toont niet alleen verbeterende of verslechterende arbeidsmarktomstandigheden aan (in vergelijking tot het historische gemiddelde) maar ook de veranderingen in de omstandigheden in een recente periode van zes maanden. In Nederland is de verbetering van de arbeidsmarkt licht versneld. Dit is ook in Italië, Denemarken en Griekenland het geval. In Portugal verbeteren de omstandigheden wel, maar niet zo snel als voorheen. Zwitserland verkeert in een bijzonder ongelukkige situatie. Zes maanden geleden werden de arbeidsmarktomstandigheden slechter en die verslechtering zet zich nu nog sneller door. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de banenmarkt in Zwitserland het al goed deed en er dus minder druk was om andere landen bij te houden.

Hoewel de omstandigheden in Finland, Frankrijk en Noorwegen achterblijven bij de verwachtingen, lijkt het erop dat deze landen op het punt staan weer uit het dal omhoog te klimmen. Ook Nederland lijkt een inhaalslag te maken: de laatst gemeten periode van 6 maanden toont een versnelling in de groei.

 

# # #

Lees het volledige Glassdoor Research Report “Global Labour Market Index” inclusief inzichten in werkloosheid en salarissen.