Glassdoor

Aanpassingen privacy- en cookiebeleid Glassdoor

This is what the weekend is for

Sinds de lancering van Glassdoor, nu bijna 10 jaar geleden, is de privacy van onze gebruikers altijd kernonderdeel van ons bedrijf geweest. Omdat we ons aanbod regelmatig uitbreiden en onze mondiale voetafdruk vergroten, hebben we vandaag ons privacy- en cookiebeleid bijgewerkt om al onze domeinen in samen te voegen en transparanter en begrijpelijker te maken.

Net als veel andere bedrijven herzien we ons privacy- en cookiebeleid om te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU), die op 25 mei 2018 in werking treedt. De AVG is ontworpen om de wetgeving inzake gegevensprivacy in heel Europa te harmoniseren, om de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevensbescherming benaderen, opnieuw vorm te geven.

Hier is een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • We hadden eerder een apart beleid voor Noord-Amerika en onze internationale websites.
  • We hebben deze geconsolideerd in één wereldwijd privacybeleid voor alle Glassdoor-domeinen.
  • We hebben het privacybeleid geüpdatet om te voldoen aan de nieuwe vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, die op 25 mei 2018 in werking treedt.
  • We introduceren een nieuwe cookies toestemming-tool die u helpt bij het beheren en controleren van cookies die onze partners gebruiken om gegevens te verzamelen om advertenties beter af te stemmen op uw interesses, zowel op Glassdoor als daarbuiten.
  • We hebben meer details toegevoegd over de functies die we aanbieden en hoe ze de informatie die we verzamelen gebruiken.
  • We hebben enkele secties geherstructureerd om ze duidelijker te maken.

Ons nieuwe privacy- en cookiebeleid gaat van kracht op 30 mei 2018, op voorwaarde dat de uitgebreide privacyrechten in het beleid vereist door de AVG op 25 mei 2018 van kracht worden voor alle gebruikers in de EU die natuurlijke personen zijn. Als u na de ingangsdatum bezwaar heeft tegen het beleid, kunt u ervoor kiezen om uw account te sluiten.

Aangezien de bovenstaande herzieningen slechts enkele wijzigingen omvatten, raden we u aan om het volledig bijgewerkte privacy- en cookiebeleid te lezen om er zeker van te zijn dat u de wijzigingen begrijpt.

Klik hier voor meer informatie over de AVG.